ปีการศึกษา 2560

  ความภาคภูมิใจ ผลงานผู้บริหาร/ครู/บุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติภพ นาคมณี นางสาวศวรรยา โอรามหลง นางสาวดุรณี หล๊ะหมูด นางสาวรัตนา แก้วสีดำ และนายพุฒิพงษ์ เชื้อบ่อคา ได้รับรางวัลการประกวดแข่งชันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนอาชีวศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประเภทวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


  ความภาคภูมิใจ ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

วิทยาลัยาเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีนางสาวพรประภา ปานอ่อน นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมคัดเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี


วิทยาลัยาเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโซเฟีย บือราเฮง นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมคัดเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารีลักษณ์ กรมเมือง ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพลอยชมพู พัฒโน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดเลือกตั้งชื่อ "ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข" จากเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้รับมอบเกียรติบัตร จากนายวิรัช ชินวินิจกุล องค์มนตรี วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข (บริเวณภายในสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่


นางสาวโซเฟีย บือราเฮง นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ได้รับการคัดเลือกนักวอลเลย์บอล เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันวอลเลย์บอล VTV CUP 2017 การแข่งขันในประเทศเวียดนาม


ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินในการแข่งขันประจำปี 2560