ปีการศึกษา 2560

  ความภาคภูมิใจ ผลงานวิทยาลัยฯ

ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ได้ลำดับที่ 7 ของภาคใต้ จากทั้งหมด 33 วิทยาลัย ได้เหรียญทอง 15 เหรียญ เหรียญเงิน 23 เหรียญ เหรียญทองแดง 7 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่32 กลุ่มภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน


  ความภาคภูมิใจ ผลงานผู้บริหาร/ครู/บุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับดร.ธนวัฒน์ พรหมจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ พิธีมอบเสื้อเบลเซอร์ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬา รับมอบจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติภพ นาคมณี ได้รับการคัดเลือกเป็น "ครูดีเด่น" จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


26 ธันวาคม 2560 พิธีลงนาม MOU ด้านวิชาการผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่และมหาวิทยาลัยเกริก


ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติภพ นาคมณี นางสาวศวรรยา โอรามหลง นางสาวดุรณี หล๊ะหมูด นางสาวรัตนา แก้วสีดำ และนายพุฒิพงษ์ เชื้อบ่อคา ได้รับรางวัลการประกวดแข่งชันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนอาชีวศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประเภทวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


  ความภาคภูมิใจ ผลงานนักเรียน/นักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนายชุมภณ จิเวทพงศ์ นักเรียน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครการ Mos Camp ระดับภาคใต้ การทดสอบโปรแกรม MS-Word ระดับมัธยมตอนปลายและอาชีวศึกษา


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนุชรดี โททอง นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลพระราชทาน “ ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


วิทยาลัยาเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีนางสาวพรประภา ปานอ่อน นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมคัดเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี


วิทยาลัยาเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโซเฟีย บือราเฮง นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมคัดเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารีลักษณ์ กรมเมือง ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพลอยชมพู พัฒโน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดเลือกตั้งชื่อ "ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข" จากเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้รับมอบเกียรติบัตร จากนายวิรัช ชินวินิจกุล องค์มนตรี วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข (บริเวณภายในสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่


นางสาวโซเฟีย บือราเฮง นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ได้รับการคัดเลือกนักวอลเลย์บอล เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันวอลเลย์บอล VTV CUP 2017 การแข่งขันในประเทศเวียดนาม


ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินในการแข่งขันประจำปี 2560